Okulumuzun müzik bölümü, Bölüm Başkanımız Atılgan Kaptanoğlu, Bölüm Danışmanımız Mine Mucur ve çok değerli eğitmenlerimiz Duygu Ünal, Engin Gürkey, Nebi Birgi, Keysudar Sever, Özcan Yılmaz, Sevda Dasyalı ve Gürdal Güner gibi kendi alanlarında duayen olan çok değerli eğitmenlerden oluşmaktadır.

Müzik bölümümüzde:
- Özel solfej, enstrüman ve şan dersleri,
- Konservatuvara hazırlık müfredatlı kurlar,
- Konservatuvarda okuyan öğrencilerimize takviye amaçlı hazırlanmış, konservatuvar müfredatına paralel solfej ve armoni kurları,
- Çocuklar için temel müzik eğitimi programları bulunmaktadır.

Konservatuvar Sınavlarına Hazırlık
Konservatuvara hazırlık kurslarımızın amacı, ülkemizde eğitim veren devlet / özel konservatuvarlar, müzik fakülteleri, güzel sanatlar fakülteleri, eğitim fakülteleri (müzik öğretmenliği) ve anadolu güzel sanatlar liselerinin yapmış oldukları özel yetenek sınavlarına katılmak isteyen öğrencileri bu sınavlara özel programlarla hazırlamaktır. Devlet konservatuvarları ile özel konservatuvarların müzik bölümü sınavları, tarz ve içerikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle okulumuzda, her öğrencinin girmeyi hedeflediği okula göre, kişiye özel sınav hazırlık programı uygulanmaktadır.

Konservatuara Yardımcı Dersler
Konservatuvarda okuyan öğrencilerimiz için Türkiye’nin değerli eğitmenleri Mine Mucur ve Duygu Ünal ile hızlandırılmış Solfej ve Armoni takviye derslerimiz yapılmaktadır. Solfej dersinde konservatuvara paralel bir şekilde işlenecek olan dersler genel olarak müzikal dikte, ritim diktesi, müzikal deşifre ve bona olarak 4 ana grupta toplanacaktır. 5 farklı seviye solfej, 3 farklı seviye armoni için oluşturulan konservatuvar müfredatına paralel solfej ve armoni sınıflarımızda eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

SOLFEJ
1.Kur Müfredatı: -Tüm ritimler -Do M – La m tonlarında deşifreler ve entonasyon çalışmaları -2# , 2b Majör ve minör gamlar -Sol ve Fa Anahtarı – Dandelot -Kulak – Do M -Do M tonunda dikteler

2. Kur Solfej Müfredatı:
-Fa M – Re m, Sol M – Mi m tonlarında dikte, deşifre -Ritmik Okuma – Fontaine -Tüm diyez ve bomollerle kulak çalışmaları - 4# ve 4b Majör ve Minör gamlar -Fa Anahtarı – Dandelot

3. Kur Solfej Müfredatı:
-Aralıklar, aralıkların teorik analizi ve kulak çalışması -Soprano Do Anahtarı – Dandelot -2# - 2b Majör ve Minör gamlarda dikte ve deşifreler -Ritmik Okuma – Fontaine -5# ve 5b Majör ve Minör gamlar

4. Kur Solfej Müfredatı
-5’li aralıklar, teorik analizler ve kulak çalışması. (M5, m5, +5, -5) -Do anahtarı (Tenor ve Alto) – Dandelot -3# ve 3b tonlarda dikte ve deşifreler -7# ve 7b Majör ve Minör gamlar -Kadanslar (Teorik ve Pratik) -Ritmik Okuma – Fontaine

5.Kur Solfej Müfredatı (Bitirme):
-7’li ve 9’lu akorlar, teorik analizleri ve kulak çalışması -Tüm kadanslar (tanıma ve çalma) -4# - 4b, 5# - 5b, 6# - 6b tonlarda dikte ve deşifreler -Ritmik Okuma – Fontaine -Dandelot – tüm anahtarlar

ARMONİ
1.Kur Armoni Müfredatı:
-5’li, 6’lı, dört altılı akorlar teorik, bas ve şan uygulamaları
-Modülasyonlar
2.Kur Armoni Müfredatı:
-7’li ve 9’lu akorlarla bas ve şan uygulamaları
-Modülasyonlar
3.Kur Armoni Müfredatı:
-Müziğe yabancı notalar, alterasyonlar, rötarlar, pedal akorları ile bas ve şan uygulamaları
-Modülasyonlar

Özel Enstrüman Dersleri

Özel enstrüman derslerimiz, Müzik Bölüm Başkanımız Atılgan Kaptanoğlu ve Müzik Bölüm Danışmanımız Mine Mucur’un gözetiminde eğitmenlerimiz tarafından başlangıç, orta ve ileri seviye olmak üzere verilecektir. Enstrüman çalmayı kolaylaştırması açısından derslere ek olarak grup solfej dersleri yapılacak, bu dersler Duygu Ünal tarafından öğrencilerin ortak zamanına göre programlanacaktır.

Çocuklar İçin Temel Müzik Eğitimi
Çocular için temel müzik eğitimi programımızda solfej, perküsyon atölyesi, çocuk korosu ve stretching dersleri yer almaktadır.

Solfej
Solfej eğitimi ile Do Majör ve La Minör gamlarıyla, enstrüman çalışırken kullanacakları tüm ritimleri öğreneceklerdir ve kulak çalışması yapacaklardır.

Perküsyon Atölyesi
Engin Gürkey’in ülkemizde akademik olarak yer almayan dünya perküsyon ve ritim eğitiminn eksikliğine dikkat çekerek 2000 yılında yazdığı: Okul öncesi – İlköğretim – Orta Okul – Lise ve Üniversite eğitim programı “Dünya Perküsyon ve Ritimleri”, Engin Gürkey koordinatörlüğünde atölye usta eğiticileri Şirin Gürkey, Mert Demirci ve Murat Bıçakçıoğlu tarafından başta Türk ritim kalıpları ve çalgıları olmak üzere: Türk, Latin Amerika ve Afrika perküsyon ve ritimlerine alt perküsyon topluluk eğitimi bir arada verilecektir.

Çocuk Korosu
Koro çalışması ile birlikte müzik çalışması bilinçlendirmesi yapılırken ulusal ve uluslararası koro yarışmalarındaki seviyede eğitim verilerek konserler ve çeşitli gösteriler hedeflenmektedir. Öz disiplin ve takım çalışması becerisini elde eden, bu becerilerini yaşam boyu kullanacak olan öğrencilerimiz, kendi kültürlerini ve farklı kültürleri tanıyacaklardır. Koro yarışmaları ve festivallerine katılacak, konserler vererek müzik yolu ile kendilerini ifade edebileceklerdir.

Stretching
Sanatçılarda sahne üzerinde ilk olması gereken özellikler postür, esneklik, güçlenme ve kontrollü kas kullanımıdır. Stretching sayesinde vücut, yeterli çalışma disiplinine alışacak, sahne üzeri duruş ve enstrüman çalımı için hazır hale getirilecektir.
.