Çocuklar için temel öüzik eğitimi

SOLFEJ Konservatuvarda okuyan öğrencilerimiz için Türkiye’nin değerli eğitmenleri Mine Mucur ve Duygu Ünal ile hızlandırılmış Solfej takviye derslerimiz yapılmaktadır. Solfej dersinde konservatuvara paralel bir şekilde işlenecek olan dersler genel olarak müzikal dikte, ritim diktesi, müzikal deşifre ve bona olarak 4 ana grupta toplanacaktır.

1.Kur Müfredatı:

-Tüm ritimler

-Do M – La m tonlarında deşifreler ve entonasyon çalışmaları

-2# , 2b Majör ve minör gamlar

-Sol ve Fa Anahtarı – Dandelot

-Kulak – Do M

-Do M tonunda dikteler

2. Kur Solfej Müfredatı:

-Fa M – Re m, Sol M – Mi m tonlarında dikte, deşifre

-Ritmik Okuma – Fontaine

-Tüm diyez ve bomollerle kulak çalışmaları

- 4# ve 4b Majör ve Minör gamlar

-Fa Anahtarı – Dandelot

3. Kur Solfej Müfredatı:

-Aralıklar, aralıkların teorik analizi ve kulak çalışması

-Soprano Do Anahtarı – Dandelot

-2# - 2b Majör ve Minör gamlarda dikte ve deşifreler

-Ritmik Okuma – Fontaine

-5# ve 5b Majör ve Minör gamlar

4. Kur Solfej Müfredatı

-5’li aralıklar, teorik analizler ve kulak çalışması. (M5, m5, +5, -5)

-Do anahtarı (Tenor ve Alto) – Dandelot

-3# ve 3b tonlarda dikte ve deşifreler

-7# ve 7b Majör ve Minör gamlar

-Kadanslar (Teorik ve Pratik)

-Ritmik Okuma – Fontaine

5.Kur Solfej Müfredatı (Bitirme):

-7’li ve 9’lu akorlar, teorik analizleri ve kulak çalışması

-Tüm kadanslar (tanıma ve çalma)

-4# - 4b, 5# - 5b, 6# - 6b tonlarda dikte ve deşifreler

-Ritmik Okuma – Fontaine

-Dandelot – tüm anahtarlar

MÜZİK BÖLÜMÜMÜZ İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYINIZ.